1/ BẢNG BÁO GIÁ TRANH DÁN TƯỜNG THEO CHẤT LIỆU

TÊN CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC TỐI ĐA (m) GIÁ TIỀN (/m2) ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT
DECAL KIM SA 1.05 x 50 (KHỔ LỚN PHẢI GHÉP NỐI) 200.000 BỀ MẶT TRANH MỊN, CHỈ DÁN TRÊN MẶT KÍNH HOẶC CÁC NỀN PHẲNG
LỤA KIM SA 3.2 x 105 300.000 BỀ MẶT LỤA THÔ, CÓ ÁNH KIM
LỤA BÓNG 3.2 x 105 400.000 BỀ MẶT LỤA MỊN
LỤA BÓNG PHỦ BÓNG 3.2 x 105 500.000 BỀ MẶT LỤA MỊN, BÓNG VÀ ĐẸP
LỤA BÓNG IN NỔI 100% 3.2 x 105 650.000 BỀ MẶT LỤA MỊN, CÁC CHI TIẾT 3D ĐƯỢC IN NỔI 100% VÀ PHỦ BÓNG ĐẸP
LỤA BÓNG IN NỔI 200% 3.2 x 105 850.000 BỀ MẶT LỤA MỊN, CÁC CHI TIẾT 3D ĐƯỢC IN NỔI 200% VÀ PHỦ BÓNG ĐẸP
LỤA BÓNG IN NỔI 300% 3.2 x 105 1.050.000 BỀ MẶT LỤA MỊN, CÁC CHI TIẾT 3D ĐƯỢC IN NỔI 300% VÀ PHỦ BÓNG ĐẸP
LỤA BÓNG IN NỔI 500% 3.2 x 105 1.250.000 BỀ MẶT LỤA MỊN, CÁC CHI TIẾT 3D ĐƯỢC IN NỔI 500% VÀ PHỦ BÓNG ĐẸP
LỤA BÓNG IN NỔI 800% 3.2 x 105 1.450.000 BỀ MẶT LỤA MỊN, CÁC CHI TIẾT 3D ĐƯỢC IN NỔI 800% VÀ PHỦ BÓNG ĐẸP

2/ BẢNG BÁO GIÁ TRANH DÉCOR  VÀ CÁC LOẠI TRANH ĐẶC BIỆT KHÁC

LOẠI TRANH CHẤT LIỆU GIÁ TIỀN ĐẶC ĐIỂM
DÉCOR 3 TẤM GỖ/NHỰA 800.000/750.000 TRANH DÉCOR TREO TƯỜNG
DÉCOR 4 TẤM GỖ/NHỰA 1.050.000/1.000.000 TRANH DÉCOR TREO TƯỜNG
DÉCOR 5 TẤM GỖ/NHỰA 1.550.000/1.500.000 TRANH DÉCOR TREO TƯỜNG
TRẦN XUYÊN SÁNG PVC DẺO 1.900.000-2.500.000 TRANH BAO GỒM HỆ THỐNG ĐÈN LED XUYÊN SÁNG
RÈM CUỐN TRANH LỤA CẢN SÁNG 700.000 LỤA THÔ, CẢN SÁNG 100%